Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 12-13 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander; Wat wil toch dit zijn