Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 02 vs 04 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken