Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 01 vs 14 (b) Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen