Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 01 vs 09 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen