Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 01 vs 04-05 Want Johannes doopte wel in water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen