Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 01 vs 04 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders