Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Zefanja 3 vs 12 (b) Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen