Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Timotheus (2) 2 vs 19 - De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid