Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Romeinen 8 vs 38-39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere