Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Richteren 16 vs 28 - Toen riep Simson tot den HEERE, en zeide; Heere, HEERE! gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God