Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Psalm 042 vs 10-11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den gansen dag tot mij zeggen; Waar is uw God