Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Psalm 040 vs 18 - Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder