Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Psalm 032 vs 5 - Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde