Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Prediker 12 vs 1 - En gedenk aan de Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen