Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Openb. 22 vs 10 - En hij zeide tot mij; Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij