Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Mattheus 15 vs 28 - Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar; O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure