Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Lukas 12 vs 32 - Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven