Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Lukas 12 vs 19-21 Maar God zeide tot hem; Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn