Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Korinthe (1) 15 vs 55-57 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet