Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Korinthe (1) 01 vs 30 - Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing