Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Jesaja 55 vs 7 - De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE