Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Jesaja 46 vs 4 - En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan