Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Jeremia 31 vs 11 - Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij