Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Ezechiel 34 vs 31 - Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE