Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Exodus 14 vs 15 - Toen zeide de HEERE tot Mozes; Wat roept gij tot Mij! Zeg den kinderen Israels, dat zij voorttrekken