Ds. D.Chr. Overduin - (.) Oefenaar vader G. Overduin - Daniel 6 vs 17-23 Mijn God heeft Zijn engel gezonden, en Hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben