Ds. C. Stelwagen - Rom. 8 vs 34 - Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is