Ds. C. Stelwagen - Rom. 8 vs 23 - En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben