Ds. C. Stelwagen - Rom. 5 vs 16-17 En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift