Ds. C. Stelwagen - Psalm 48 vs 10 (oudjaar) O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels