Ds. C. Stelwagen - Matth. 28 vs 2 - En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe