Ds. C. Stelwagen - Joh. 21 vs 3-6 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was