Ds. C. Stelwagen - Joh. 21 vs 3 - Simon Petrus zeide tot hen; Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem; Wij gaan ook met u