Ds. C. Stelwagen - Hebr. 2 vs 14-15 Opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel