Ds. C. Stelwagen - H.C. zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd