Ds. C. Stelwagen - H.C. zondag 03 (vr. 6) Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen