Ds. C. Stelwagen - Efeze 1 vs 15-17 (a) Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid