Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2019-07-14 Valburg) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten