Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2017-09-17) Rom. 8 vs 29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen