Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2016-07-24) Rom. 8 vs 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn