Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2015-11-08) Rom. 8 vs 26-27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt