Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2014-04-27) Rom. 8 vs 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen