Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2014-04-27) Rom. 3 vs 24-26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is