Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2013-06-23) Galaten 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs