Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2010-01-24) Rom. 8 vs 15b Maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen; Abba, Vader