Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2009-07-12) Rom. 8 vs 34 Wie is het, die verdoemt. Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt