Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2009-06-10) Galaten 4 vs 7 - Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus