Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2009-04-05) Rom. 8 vs 12-13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven