Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2009-03-19) Galaten 4 vs 6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept; Abba, Vader