Ds. C. Stelwagen - (.) Uitleg Romeinen en Galatenbrief - (2009-02-11) Galaten 4 vs 1-6 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet